ModEst:Bezwaar aantekenen

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Over het algemeen blijken studenten goed in staat de kwaliteit van het werk van hun peers te beoordelen. De beoordelingscriteria per modelleerstap zijn heel specifiek, en de beslisboom voor het bepalen van het juiste aantal sterren is eenduidig. Opvolgers kunnen zo hun oordeel beter vormen en motiveren, en voorgangers kunnen dan weer beter controleren of de beoordeling fair is.

Aandachtspunten

 • We benadrukken nog eens dat je als opvolger het hele werk van je voorganger moet beoordelen, dus niet alleen de vorige modelleerstap.
 • We laten je apart aangeven of je vindt dat je opvolger jouw werk afdoende heeft verbeterd. Als je opvolger jouw werk niet verbetert, wil dat namelijk niet zeggen dat zijn/haar kritiek op jouw werk onterecht was. De docenten kunnen zo wél in de gaten houden of de opvolger van jóuw opvolger wel kritisch genoeg is.
 • Als je aangeeft dat je niet goed beoordeeld bent, dan kijkt een scheidsrechter naar jouw werk en de feedback van je opvolger. Het gehele werk wordt bekeken, dus niet alleen het stuk(je) waar de opvolger feedback over formuleerde. Indien nodig past de scheidsrechter dat oordeel dan aan.

Ook hier: Checks and balances

Omdat de behandeling van "bezwaarschriften" veel inspanning kost geldt hier, net als in de rechtspraak, de regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld proceskosten moet betalen. Indien blijkt dat de opvolger het werk van de voorganger wél correct heeft beoordeeld, dan verliest de voorganger 1 punt; blijkt de beoordeling ondeugdelijk, dan kost dat de opvolger 1 punt.

Let op: Het gaat bij "beoordeling" niet enkel om het aantal gegeven sterren; de inhoudelijke argumenten die in de review en in het bezwaarschrift worden aangedragen zijn minstens zo belangrijk. De scheidsrechter kan ook daarin reden zien om strafpunten toe te kennen, ook als hij/zij het aantal sterren hetzelfde laat.

Eerlijke beoordeling

Weloverwogen bezwaar aantekenen draagt bij aan eerlijke beoordeling:

 • Wanneer jij je bezwaar met goede argumenten onderbouwt en de beslisboom goed toepast riskeer je zelf GEEN strafpunten.
 • Door een degelijk bezwaar aan te tekenen kun je alleen punten verliezen wanneer de scheidsrechter minder sterren toekent vanwege inhoudelijke gebreken in je werk die jij en je opvolger over het hoofd hebben gezien. Uitgangspunt is immers dat de sterrenbeoordeling recht doet aan de inhoudelijke kwaliteit van het werk.
 • Als de scheidsrechter minder sterren toekent heeft je opvolger daar geen voordeel van. Die heeft die tekortkomingen immers ook niet gezien!

Hoe ga je te werk?

Kritiek op je werk ontvangen is nooit prettig. Neem daarom altijd rustig de tijd voordat je je reactie formuleert.

 1. Analyseer de feedback van je opvolger. Wanneer die niet puntsgewijs is geformuleerd, onderscheid dan zelf de afzonderlijke kritiekpunten.
 2. Ga punt voor punt na op welke tekst of figuur in je verslaglegging het punt betrekking heeft.
 • Noteer wanneer dit niet duidelijk is.
 • Wees kritisch op je eigen werk: Heeft je opvolger inderdaad een punt? Zie je nu in hoe het beter had gekund?
 1. Ga na of de terechte kritiekpunten in de juiste categorie worden opgevoerd.
 • Noteer wanneer dit niet klopt. Dubbel-check en beargumenteer zorgvuldig waarom de kritiek tot een andere categorie behoort.
 1. Pas de beslisboom toe en kijk of je op dezelfde sterbeoordeling uitkomt.
Kom je hoger uit? Bepaal dan heel precies waar dat door komt. Welke kritiekpunten zijn onjuist, of worden in de verkeerde categorie opgevoerd? Dát moet dan de kern van je bezwaarschrift worden.
N.B. Vanaf Stap 2 doe je dit voor zowel de feedback op het deel waarop jij hebt voortgebouwd als de feedback op je "eigen" stap.
 1. Gebruik je aantekeningen om je reactie op de review en beoordeling door je opvolger precies en zakelijk te formuleren.
 2. Voer je argumentatie in in Presto en selecteer je reactie: Faces.png.
  N.B. Alleen als je aangeeft dat je ontevreden bent wordt de knop zichtbaar waarmee je bezwaar kunt aantekenen.

Zie ook