ModEst:Conceptueel model

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Werkwijze

 1. Lees het vraagstuk aandachtig door.
 2. Stel je voor hoe het systeem er in het echt uitziet. Als je één foto zou mogen maken, wat zou daar dan allemaal opstaan? En vanuit welk perspectief zou je hem nemen (vanaf de grond, luchtfoto)?
 3. Benoem de voor het vraagstuk relevante subsystemen binnen het systeem.
 4. Schets (met de hand op een kladpapiertje) die foto. Geef de subsystemen iconisch weer. Zorg dat de samenhang tussen subsystemen vanzelf blijkt uit hun positie in de schets. Gebruik pijlen uitsluitend om dynamiek aan te geven (de richting van een stroom of beweging, of de toestandsovergang van een (sub)systeem).

Verslaglegging

§1 Conceptueel model moet:

 • de gegeven casus en onderzoeksvraag introduceren;
 • het systeem beschrijven en visualiseren in de vorm van een plaatje waarin de relevante grootheden worden benoemd;
 • alle relevante grootheden en relaties definiëren en schematisch weergeven in de vorm van één of meer conceptuele modellen;
 • duidelijk maken dat de onderzoeksvraag m.b.v. de gekozen concepten beantwoord kan worden.

Dit laatste punt wordt vaak vergeten, maar is belangrijk. Om te beargumenteren dat je conceptualisatie goed is moet je als het ware "vooruitkijken" in de modelleercyclus: je moet duidelijk maken dat in de volgende stappen de afhankelijke variabele(n) inderdaad (in de loop van de tijd t) o.b.v. de onafhankelijke variabelen berekend kunnen worden.

Checklist voordat je indient

 • Precieze bronvermelding voor alle geciteerde afbeeldingen.
 • Geciteerde afbeeldingen UITSLUITEND afkomstig van beeldbank.rws.nl, flaticon.com (vermeld de maker!), openclipart.org, pexels.com, pixabay.com, en rgbstock.comgeen afbeeldingen of pictogrammen uit Word of Powerpoint!
 • Alle grootheden in systeemschets staan ook in schematisch conceptueel model (en vice versa).
 • Namen van grootheden zijn goed gekozen (test: "De (naam) neemt toe" moet correct en betekenisvol Nederlands zijn).
 • Geen variabelen in schema's (die behoren tot het operationele model).
 • Tekst maakt duidelijk dat conceptueel model beantwoording van de onderzoeksvraag mogelijk maakt.

Review

Volg de reviewrichtlijnen voor Stap 1 zoals die op Presto gegeven worden.

Wees specifiek, d.w.z.

 • benoem de grootheden en relaties die ontbreken terwijl ze wel relevant zijn,
 • benoem de grootheden en relaties in het conceptuele model die niet relevant zijn, en
 • beargumenteer waarom ze (niet) relevant zijn.
 • Illustreer overige kritiekpunten met concrete voorbeelden o.b.v. het werk van je voorganger.

Bezwaar aantekenen?

Zie ook