ModEst:Modeltoepassing en interpretatie

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Werkwijze

 1. Ga na of de conceptualisatie, operationalisatie en implementatie goed zijn uitgevoerd.
  Controleer in elk geval of het Excelmodel de modelvergelijkingen correct implementeert, geen foutmeldingen geeft, en plausibel systeemgedrag laat zien dat verandert wanneer je de invoerwaarden verandert.
 2. Bestudeer de gevoeligheidsanalyse en herhaal enkele experimenten om te zien of die correct is uitgevoerd.
 3. Ga na voor welke "gegeven" parameters het model (enigzins) gevoelig is. Als dat er maar één is, kijk dan of het model bij grotere verandering in invoerwaarden wél aanzienlijke verandering in uitvoerwaarde(n) geeft.
 4. Denk na over wat een zinvol experimenteel ontwerp zou kunnen zijn:
 • De onderzoeksvraag vraagt in het algemeen naar de invloed van exogene grootheden op endogene grootheden. Dat moet je wat nader verbijzonderen.
 • Als het model duidelijk gevoeliger is voor bepaalde variabelen (zeg X en Y) dan voor anderen, dan is het zinvol om die invloed nader te bepalen door voor zowel X als voor Y 3 of meer experimenten te doen zodat je een uitspraak kunt doen over of de invloed van X resp. Y lineair of juist niet-lineair is.
 • Het is dan ook altijd interessant om na te gaan of X en Y "interactie" vertonen, d.w.z. of verandering in zowel X als Y tot een opmerkelijk sterkere verandering in de uitvoervariabelen leidt dan als je de afzonderlijke veranderingen bij elkaar optelt.
 • Het kan ook zijn dat het vraagstuk suggereert dat er een gewenste systeemtoestand bestaat. In dat geval kun je je experimenten zo inrichten dat je kunt bepalen bi welke invoerwaarden de gewenste uitvoerwaarden worden bereikt.
  In het voorbeeld van het moeilijk bestuurbare bootje is de gewenste toestand dat (a) het bootje de overkant bereikt, en (b) dat op het moment dat verplaatsing x ≥ de breedte van de rivier, de afwijking y t.o.v. de beginpositie 0 is.

Verslaglegging

§4 Modeltoepassing en interpretatie moet:

 • logisch voortbouwen op §3 Computationeel model;
 • een relevant experimenteel ontwerp beschrijven;
 • in een overzichtstabel (of samengestelde grafiek) de belangrijkste uitkomsten van alle experimenten tonen;
 • de opmerkelijke overeenkomsten en verschillen in modeluitkomsten bespreken en zo veel mogelijk verklaren o.b.v. de modelvergelijkingen en gekozen invoerwaarden;
 • op basis van die modeluitkomsten expliciet en kwantitatief antwoord geven op de onderzoeksvraag;
 • ingaan op de beperkingen van het model.

Het document moet zelfstandig leesbaar zijn. In de eerste alinea moet worden vermeld dat het verslag doet van een modelleerestafette in het kader van de module Systeemmodellering 1 van de opleiding Technische Bestuurskunde.

Checklist voordat je indient

 • xxx
 • Ook in deze laatste stap geen namen, studienummers of andere persoonsgegevens in de documenten die je indient.

Review

Volg de reviewrichtlijnen voor Stap 4 zoals die op Presto gegeven worden.

Wees specifiek:

 • Illustreer overige kritiekpunten met concrete voorbeelden.

Bezwaar aantekenen?

Wanneer je vindt dat je onjuist bent beoordeeld is het raadzaam om bezwaar aan te tekenen.

Hoe je dat doet staat hier uitgelegd.

Let vooral op of je opvolger de noties "onbruikbaar" en "evidente fouten" goed hanteert, en goed onderscheid maakt tussen "primaire" en "overige" kwaliteiten:

  Specifieke voorbeelden voor Stap 4 

N.B. Als je je bezwaarschrift netjes volgens de richtlijnen indient riskeer je GEEN strafpunten.

Zie ook