ModEst:Operationeel model

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Werkwijze

Verslaglegging

§2 Operationeel model moet:

  • logisch voortbouwen op §1 Conceptueel model;
  • alle relevante grootheden en relaties representeren in de vorm van consistente modelvergelijkingen;
  • deze vergelijkingen duidelijk uitleggen;
  • voor elke variabele een geschikte eenheid definiëren;
  • laten zien dat de vergelijkingen dimensioneel kloppen;
  • laten zien dat m.b.v. deze vergelijkingen de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

Ook nu is het laatste punt weer belangrijk. Je kunt beargumenteren dat je operationalisatie goed is door aan de hand van een modelschema duidelijk te maken dat de modelvergelijkingen inderdaad vanuit de in de onderzoeksvraag gegeven exogene variabele(n) via interne variabelen (in de loop van de tijd t) de gevraagde uitvoervariabele(n) berekenen.

Zie ook de algemene richtlijnen voor verslaglegging.