ModEst:Opzet: verschil tussen versies

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 7: Regel 7:
  
 
* '''Aanmelden.''' Je logt in op het on-line estafetteplatform [https://presto.tudelft.nl Presto].  
 
* '''Aanmelden.''' Je logt in op het on-line estafetteplatform [https://presto.tudelft.nl Presto].  
*: ''Let op:'' Alleen de eerste keer moet je dat doen via deze link: [https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2020 https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2019]. Je schrijft je dan in voor ''Systeemmodellering 1'' en daarmee automatisch voor alle estafettes die dit collegejaar gaan plaatsvinden.  
+
*: ''Let op:'' Alleen de eerste keer moet je dat doen via deze link: [https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2020 https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2020]. Je schrijft je dan in voor ''Systeemmodellering 1'' en daarmee automatisch voor alle estafettes die dit collegejaar gaan plaatsvinden.  
 
* '''Starten.''' Dit kan zodra een estafette "open" staat. Door te starten beloof je dat je je aan de [[ModEst:Spelregels|spelregels]] zult houden.
 
* '''Starten.''' Dit kan zodra een estafette "open" staat. Door te starten beloof je dat je je aan de [[ModEst:Spelregels|spelregels]] zult houden.
 
* '''Stap 1.''' Je leest de beschrijving van het eerste modelleervraagstuk, je maakt een systeemschets en een [[conceptueel model]] (in PowerPoint), je documenteert deze stap door §1 van de verslaglegging te schrijven (in Word), en je uploadt beide bestanden via het estafettesysteem (Presto).
 
* '''Stap 1.''' Je leest de beschrijving van het eerste modelleervraagstuk, je maakt een systeemschets en een [[conceptueel model]] (in PowerPoint), je documenteert deze stap door §1 van de verslaglegging te schrijven (in Word), en je uploadt beide bestanden via het estafettesysteem (Presto).

Versie van 5 nov 2020 10:12

Het idee achter de ModelleerEstafette is dat je (binnen gestelde grenzen) in je eigen tempo kunt oefenen met de modelleercyclus. Per estafette moet je elke stap in die cyclus één keer zelf uitvoeren. Om maximaal te leren van de oefening doe je elke stap voor steeds een ander modelleervraagstuk, waarbij je voortbouwt op het werk van een voorganger – vandaar dat we het een estafette noemen.

Hoe werkt een modelleerestafette?

Bekijk als je wilt eerst de uitleg hier op YouTube.

Heel in het kort gaat een estafette als volgt:

 • Aanmelden. Je logt in op het on-line estafetteplatform Presto.
  Let op: Alleen de eerste keer moet je dat doen via deze link: https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2020. Je schrijft je dan in voor Systeemmodellering 1 en daarmee automatisch voor alle estafettes die dit collegejaar gaan plaatsvinden.
 • Starten. Dit kan zodra een estafette "open" staat. Door te starten beloof je dat je je aan de spelregels zult houden.
 • Stap 1. Je leest de beschrijving van het eerste modelleervraagstuk, je maakt een systeemschets en een conceptueel model (in PowerPoint), je documenteert deze stap door §1 van de verslaglegging te schrijven (in Word), en je uploadt beide bestanden via het estafettesysteem (Presto).
 • Stap 2. Je krijgt nu een tweede modelleervraagstuk te zien, met als opdracht daarvoor een operationeel model te maken.
  Een andere deelnemer heeft voor dat vraagstuk Stap 1 al uitgevoerd. Je downloadt de door hem/haar geuploade bestanden en leest het Word-document (bestaande uit §1 Conceptualisatie) kritisch door.
  Je verbetert de door je voorganger gemaakte systeemschets en conceptuele model (figuren met toelichting in §1) dusdanig dat de door jou geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen.
  Het estafettesysteem vraagt je om een beoordeling en puntsgewijze feedback zodat je voorganger snapt wat je goed en minder goed vond aan zijn/haar conceptualisatie. Schrijf die je feedback pas nadat je het werk van je voorganger hebt verbeterd, en liever nog pas nadat je jouw vervolgstap hebt uitgevoerd. Vaak zie je de tekortkomingen van een model pas als je er zelf wat mee moet gaan doen.
  Je voegt jouw operationele model (wiskundige modelvergelijkingen met duidelijke toelichting) toe als §2 Operationeel model aan de verslaglegging en uploadt die als Word-document (nu dus bestaande uit §1 en §2). Daarnaast uploadt je ook een PowerPoint-document met de (mogelijk door jou aangepaste) figuren, zodat je opvolger die desgewenst ook weer kan aanpassen.
  Pas nu je je werk hebt ingediend krijgt je voorganger jouw beoordeling te zien en met de vraag of hij/zij het daar mee eens is. Hij/zij kan dan ook zien hoe jij zijn/haar werk hebt aangepast en uitgebreid.
 • Stap 3 en 4 (computationeel modelmodeltoepassing en interpretatie) verlopen net zo.
  In elke stap krijg je – voor een ander modelleervraagstuk – een uitwerking van de voorgaande stappen. Je downloadt de verslaglegging, beoordeelt het werk, verbetert het waar nodig, en gebruikt het als basis voor de uitvoering van jouw estafettestap. Je moet steeds het gehele werk (dus alle voorgaande stappen) van je voorganger beoordelen en waar mogelijk verbeteren, niet enkel de laatste stap. Alleen op die manier blijft de uitwerking van het vraagstuk consistent.
  Tussentijds zul je gevraagd worden om op beoordelingen van jouw eigen werk te reageren. Hoe snel je die feedback krijgt hangt af van het tempo waarin anderen werken. Het kan zelfs voorkomen dat je bijv. eerder feedback op jouw stap 4 krijgt dan op jouw stap 2.
 • Eindreviews. Nadat je in jouw stap 4 de volledige verslaglegging hebt ingediend krijg je de verslaglegging van twee andere "virtuele teams" toegewezen om aan de hand van een aantal reviewvragen te beoordelen.
  Deze review dient twee doelen: je leert ervan (want je ziet een volledige modelleercyclus voor nog eens twee vraagstukken die je nog niet eerder voorbij zag komen) en je helpt ons docenten om de eindrapporten eerlijk te beoordelen.
  Om te zorgen dat je genoeg tijd hebt om de reviews serieus uit te voeren valt de deadline voor de modelleerstappen 1 à 2 dagen vóór de eindtijd van de estafette.

Hoeveel estafettes moet je lopen?

Het practicum bestaat uit drie estafettes. De eerste is een "warmloopestafette", bedoeld om kennis te maken met deze nieuwe werkvorm. De modelleervraagstukken zijn eenvoudig, en het cijfer dat je voor het uitlopen van deze estafette krijgt telt niet mee in het eindcijfer voor deze module. De volgende twee estafettes hebben pittiger opgaven, en tellen wel mee.

Zie ook