ModEst:Q&A: verschil tussen versies

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 84: Regel 84:
 
== Buiten Presto om? ==
 
== Buiten Presto om? ==
 
'''Mag ik een (te groot) bestand ook via bijvoorbeeld WeTransfer doorgeven?'''
 
'''Mag ik een (te groot) bestand ook via bijvoorbeeld WeTransfer doorgeven?'''
:Nee: maak het bestand kleiner (zie hierboven) en dien het via Presto in.
+
:Nee: maak het bestand kleiner (zie [[ModEst:Q&A#Te_groot_bestand|hierboven]]) en dien het via Presto in.
 
:Ook bij het aantekenen van bezwaar is het niet toegestaan bijvoorbeeld WeTransfer-links te gebruiken.
 
:Ook bij het aantekenen van bezwaar is het niet toegestaan bijvoorbeeld WeTransfer-links te gebruiken.
  

Versie van 26 nov 2020 20:40

Voor inhoudelijke en methodologische vragen over de lopende estafette kun je terecht op deze aparte Q&A. Faq.png


Inschrijven

Ik heb mij aangemeld op Presto maar zie geen estafetteopdrachten — wat nu?

Mogelijk heb je je op Presto niet aangemeld voor Systeemmodellering 1 in dit academische jaar (2020-21).
Doe dat dan via deze link: https://presto.tudelft.nl/enroll/TB112-2020
N.B. Dit had je ook op de algemene pagina over de modelleerestafette kunnen lezen.

Brongebruik

Bronvermelding

Er zitten fouten in de bronvermelding. Hoe zwaar moet ik dat mijn voorgangers aanrekenen?

Een bronvermelding die niet geheel correct is, is iets anders dan een ontbrekende bronvermelding. Zie hierover verder de wiki.

Toegestane afbeeldingen

Van welke sites mag ik afbeeldingen gebruiken?

Zie hiervoor de pagina over het beoordelen van stappen in de ModelleerEstafette.

Moet er bij een systeemschets of een voorraad-stroomdiagram een bronvermelding staan?

Van de systeemschets als geheel zal duidelijk zijn dat de auteur deze zelf samengesteld heeft, want de schets is zeer casusspecifiek. Bevat de systeemschets afbeeldingen die overgenomen zijn (en dat zal meestal het geval zijn), dan moet dit door bronvermelding duidelijk worden gemaakt.
Een VSD bevat naast de (auteursrechtvrije) rechthoeken, pijlen e.d. als het goed is geen grafische onderdelen waar een bronvermelding voor nodig is.

Zijn emoji toegestaan, en moet ik daarvoor ook een bronvermelding geven?

Emoji (smileys en andere afbeeldingen zoals 🚗 en 🎶) zijn onderdeel van de karakterset van je computer, net als andere symbolen (⌘ ▶︎ イ ᚹ) en mogen gebruikt worden zonder bronvermelding.

Bestanden uploaden

Opdracht indienen

Ik kan niet indienen (de "Indienen"-knop werkt niet)

Meestal komt dit doordat het nog minder dan twee uur geleden is dat je met de opdracht bent begonnen. Het Presto-systeem laat je niet eerder indienen om te voorkomen dat deelnemers werk indienen waar ze te weinig tijd aan hebben besteed. Bij Stap 1 wordt de tijd gemeten vanaf het tijdstip dat je op Doorgaan hebt geklikt, bij latere stappen vanaf het moment dat je het werk van je vooranger hebt gedownload.

Ik heb geen Vensim-model gebruikt. Hoe kan ik dan toch indienen?

Wanneer je je conceptuele modellen in andere software dan Vensim hebt gemaakt moet je van Presto toch een .mdl-bestand uploaden. Het eenvoudigste is dan om in Vensim een nieuw (leeg) model aan te maken, dat op te slaan, en dat bestand te slecteren.
Heb je (nog) geen Vensim op je computer geïnstalleerd, dan kun je desnoods m.b.v. een ander programma (bijv. Kladblok of TextEdit) een leeg tekstbestand aanmaken, dat opslaan als model.mdl, en vervolgens uploaden.

Verkeerd of incompleet bestand ingediend

Ik heb een verkeerde versie van mijn document ingediend — kan ik dat nog vervangen?
Ik ben de [ onderzoeksvraag | dimensieanalyse | ... ] vergeten in mijn document — kan ik nog iets toevoegen?

Nee, als een document is ingediend in Presto, wordt het niet meer aangepast. (Het heeft dus ook geen zin de docenten hierom te verzoeken.)

Te groot bestand

Comprimeren in Word en PowerPoint

Waarom is mijn bestand zo groot?

Standaard slaan Word- en Powerpoint-documenten figuren intern op in de oorspronkelijke kwaliteit, dus los van hoe groot of hoe klein ze wordt afgebeeld. Zelfs een eenvoudig plaatje van flaticon.com is in hoogste kwaliteit (512x512 pixels) al gauw 2MB.

Wat moet ik doen als mijn Word- of PowerPoint-bestand te groot is?

Staan er grote afbeeldingen in het bestand? Verklein de omvang ervan, bijvoorbeeld in een tekenprogramma (of in Voorvertoning op een Mac), en plak ze opnieuw in het document. In Word en PowerPoint kun je plaatjes ook een lagere resolutie geven (zie afbeelding hiernaast). Kies dan als resolutie bijvoorbeeld “Op het scherm (150 ppi)”.
N.B. Houd je verslaglegging zo eenvoudig mogelijk: geen voorblad of titelpagina, geen inhoudsopgave, geen bijzonder documentsjabloon, zeker niet die van de TU Delft.

Wat moet ik doen als mijn Excel-bestand te groot is?

Heb je alle berekeningen van je dimensieanalyse of je experimenteel ontwerp apart opgeslagen? Sla dan alleen de basis op, met invoervelden voor de invoervariabelen. Je opvolger kan dan toch alle simulaties herhalen.

Wat moet ik doen als mijn pdf-bestand te groot is?

Ga dan terug naar het Word-document, maak dat kleiner (zie hierboven) en maak er een nieuwe pdf van. Het pdf-bestand zelf verkleinen moet in een pdf-programma en geeft wisselend resultaat.

Bestand geweigerd omdat een hoofdstuk of bepaalde trefwoorden ontbreken

Om te voorkomen dat je (per ongeluk) een verkeerde versie van je werk indient, is nu voor elke stap een standaard hoofdstuktitel verplicht. Daarnaast zijn er per opdracht/onderwerp trefwoorden verplicht. Ontbreken zulke titels of trefwoorden, dan wordt je werk geweigerd.

Ik krijg de melding ‘§1. Conceptueel model ontbreekt’ (of andere hoofdstuktitel) — wat moet ik doen?

Lees welke titel precies verplicht is en ga na of wat jij in jouw document hebt staan daarmee letterlijk overeenkomt. Kopieer desnoods de titeltekst uit de melding (het gaat om de woorden; het §-teken en het nummer doen er niet toe).
Direct vóór én aan het eind van de regel met de titel moet een gewoon regeleinde staan (dus op je toetsenbord ↩ gebruiken), géén 'zachte return' (shift-↩).

Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat trefwoorden ontbreken?

Die trefwoorden zijn zo gekozen dat je ze normaal gesproken sowieso in je tekst zou moeten gebruiken: naar je systeemschets verwijs je in de tekst typisch met "Figuur 1.1 geeft het systeem weer", in stap 3 hoort natuurlijk het woord "gevoeligheidsanalyse" voor te komen, enzovoorts. Zorg dat die trefwoorden correct gespeld in je tekst staan (het maakt niet uit of je kapitalen of onderkastletters gebruikt).

Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat een hoofdstuk te weinig woorden bevat?

Het systeem bepaalt de lengte van een hoofdstuk door het aantal woorden te tellen tussen de verplichte titel van dat hoofdstuk en de titel van het volgende hoofdstuk (of het einde van het document). Is je tekst zeker lang genoeg, ga dan na hoe het systeem toch kan "denken" dat er te weinig woorden in staan. Een mogelijke oorzaak is dat je een verplichte titeltekst ook elders in je document hebt staan (bijvoorbeeld als je een inhoudsopgave hebt toegevoegd — die hoort niet in je document: zie ModEst:Verslaglegging).

Bestand geweigerd omdat het opmerkingen (comments) bevat

Het Prestosysteem meldt dat onze bestanden nog opmerkingen bevat, terwijl we die echt verwijderd hebben. Wat nu?

De oorzaak van dit probleem is dat Microsoft Office de naam en organisatie van gebruikers die ooit opmerkingen bij een document hebben gemaakt in dat document opslaat, óók wanneer die opmerkingen inmiddels zijn verwijderd. Presto kan die namen niet zelf verwijderen omdat dat tot foutmeldingen leidt wanneer de opvolger het document opent. Vandaar dat de indiender moet zorgen dat dit probleem al is opgelost.
Het "opmerkingenprobleem" kan zowel in het Word-document als in de PowerPoint-presentatie zitten.
Voor Word is de meest radicale oplossing: het bestand opslaan als .rtf bestand (Rich Text Format), daarna weer inlezen in Word en opnieuw opslaan als .docx. Dit werkt gegarandeerd omdat .rtf geen comments kent. Let wel op of de figuren tijdens deze conversies intact blijven. Meestal gaat dat goed.
Voor PowerPoint werkt dit niet zo. Vandaar de in de Presto-melding genoemde work-around: maak een geheel nieuw PowerPoint-bestand aan, maak daarin evenveel (lege) dia's als in het oorspronkelijke bestand, en copy/paste de afbeelding(en) per dia naar het nieuwe bestand (dus niet de hele dia's zelf selecteren en als dia kopiëren!). Daarna opslaan als .pptx-bestand. Dat zou dan vrij moeten zijn van de storende auteursgegevens.
Je kunt ook proberen om het bestand op te slaan als een PowerPoint 97-2003 bestand (dus het oude .doc format) en dan opnieuw in te lezen en weer op te slaan als .docx. Deze methode lijkt op de eerste methode voor Word-documenten en kan ook effectief zijn.
Als geen van deze methodes werken, mail dan je documenten naar Pieter Bots.

Buiten Presto om?

Mag ik een (te groot) bestand ook via bijvoorbeeld WeTransfer doorgeven?

Nee: maak het bestand kleiner (zie hierboven) en dien het via Presto in.
Ook bij het aantekenen van bezwaar is het niet toegestaan bijvoorbeeld WeTransfer-links te gebruiken.

Foutmelding ascii codec...

Wij krijgen de volgende melding als we onze stap willen uploaden: ascii codec can't encode character u\xfc in position 53: ordinal not in range(128). Wat moeten we doen?

Deze foutmelding krijg je als je een document wilt uploaden met "vreemde" tekens in de bestandsnaam, zoals glühwein.docx. Gebruik alleen "gewone" tekens (A-Z, a-z, 0-9, dat soort).
Je kunt dit soort melding ook krijgen wanneer je emoticons of andere bijzondere tekens in je reviewteksten gebruikt. Als je die weglaat zou het probleem opgelost moeten zijn.

Beoordeling

Review indienen

Ik kan niet indienen (de "Indienen"-knop werkt niet)

Meestal komt dit doordat je nog niet alle drie de beoordelingsniveau's gescoord hebt op de ordinale schaal "duim omhoog — vraagteken — duim omlaag". Voor alle drie de niveaus (essentiële onderdelen, primaire kwaliteiten en overige kwaliteiten) moet je zo'n ordinale score geven. Hieronder zie je hoe je dit m.b.v. de "Wijzigen"-knoppen in drie clicks kunt doen.
Deelbeoordeling.png
Het kan ook zijn dat je uitleg bij de vereiste punten nog te kort is. Onder het invoerveld staat het getelde aantal woorden en wordt ook het minimaal aantal vereiste woorden vermeld. Héél soms komt het (na knippen/plakken) voor dat de teller minder woorden aangeeft dan er staan. Wijzig dan je invoer door tussen de woorden een extra spatie te zetten. Meestal zorgt dat er meteen voor dat de woordentelling wordt aangepast.

Ik kan bij de eind-reviews de knop niet aanklikken.

Wanneer ik op de knop "doorgaan" klik, opent presto dezelfde pagina opnieuw en kan ik de knop niet meer aanklikken. Het verslag opnieuw downloaden en openen heb ik al meermaals geprobeerd. Wat kan ik doen?

Dit probleem treedt af en toe op bij één van de twee duo-partners. Als de andere partner inlogt, is het probleem waarschijnlijk opgelost.

Fout ingediend

Ik heb een [ verkeerde beoordeling | verkeerde reactie ] ingediend — kan dat nog verholpen worden?

Nee, [ beoordelingen | reacties ] die zijn ingediend in Presto, worden niet meer aangepast.

Ik heb had bezwaar willen maken tegen een beoordeling, maar heb op de verkeerde knop gedrukt; kan ik alsnog bezwaar aantekenen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Advies vragen

Ik twijfel over de beoordeling die ik mijn voorganger zal geven. Heeft het zin om de docenten te vragen of ze het met het aantal sterren eens zijn?

De docenten geven geen absoluut beoordelingsadvies, al is het alleen maar omdat dan iedere deelnemer dit zal gaan vragen alvorens een beoordeling te geven. Relatieve adviezen ("dit is inderdaad iets wat je in mindering kunt brengen op het oordeel") worden, afhankelijk van de situatie, wel gegeven.

Ik twijfel of ik het werk van mijn voorganger zal verwerpen. Heeft het zin om de docenten te vragen wat ze daarvan vinden?

De docenten geven hierover geen advies, al is het alleen maar omdat dan iedere deelnemer die twijfelt over verwerping, dit zal gaan vragen alvorens te verwerpen.

Ik twijfel erover of ik bezwaar zal aantekenen tegen de beoordeling van mijn estafettestap. Heeft het zin om te vragen of de docenten het met mijn protest eens zijn?

De docenten geven hierover geen advies, al is het alleen maar omdat dan iedere deelnemer dit zal gaan vragen alvorens bezwaar aan te tekenen.

Verworpen = uitgesloten?

Mijn estafettestap is verworpen door mijn opvolger — ben ik nu uitgesloten van de estafette?

Nee, je mag gewoon doorgaan. Een verwerping telt in de beoordeling als één ster.

Incompleet document

Mijn opvolger heeft [ mij één ster gegeven | mijn estafettestap verworpen ] omdat een document niet compleet zou zijn, maar dat was het wel. Hoe kan dat?

Heb je het bestand geüpload terwijl je het ook nog open had staan in Word? Dan kan een oudere versie in het systeem gekomen zijn. Sluit Word altijd af voordat je gaat uploaden.

Vraagtekens in formules

Ik heb een document gekregen met allemaal vraagtekens in de formules — kan ik dat verwerpen?

Probeer eerst het volgende: verander het lettertype van de formules — of desnoods van het hele document — naar bijvoorbeeld Arial of Times, of een ander lettertype dat wel de onbekende tekens bevat. Helpt dat niet, stuur het document dan even naar een docent voor controle.

Stap niet nagekeken

Een van onze estafettestappen is niet door opvolgers nagekeken. Krijgen we daar nog een beoordeling van?

Als studenten uit de estafette stappen, blijft er werk onbeoordeeld. Alle niet nagekeken stappen worden beoordeeld door de docenten, maar daar kan meer tijd overheen gaan.

Bezwaar nog niet verwerkt

We hebben bezwaar aangetekend tegen een beoordeling, maar die is nog niet verwerkt. Klopt dat?

Het verwerken van de bezwaren kost tijd. Het is pas nodig om contact op te nemen met de docenten als na vaststelling van het estafettecijfer blijkt dat een bezwaar niet verwerkt is.

Deadline

Twee deadlines?

We zien in Presto twee deadlines staan — hoe zit dat?

Er is een deadline voor de opdrachten (de stappen in de modelleercyclus) en een deadline voor de reviews. Je hebt dus wat langer tijd om de reviews af te ronden, maar als je de deadline voor de opdrachten niet haalt, heb je de estafette dus niet uitgelopen!

Behaalde cijfers

De estafette niet helemaal uitgelopen

Ik ben ergens halverwege gestopt. Wat is dan mijn cijfer?

In dat geval is het cijfer voor deze estafette een 1.

Ik heb de deadline voor de laatste stap nét niet gehaald, maar wel goede stappen ingediend. Is dat niet méér waard?

Nee. Sinds 2019 bestaat een estafette maar uit 3 of 4 stappen. Je moet die allemaal tijdig indienden.

Ik heb alle stappen gedaan, maar de eindreviews niet afgerond. Wat is dan mijn cijfer?

In dat geval is het cijfer voor deze estafette maximaal een 5.

Een onvoldoende voor de estafette

Help, ik heb een estafette verknald!

In het derde kwartaal is er een inhaalestafette die je kunt gebruiken in plaats van één van de twee meetellende estafettes.

Help, ik heb twéé estafettes verknald!

Met de inhaalestafette kun je maar één estafette inhalen. Als je voor beide estafettes een onvoldoende hebt, kun je dat helaas niet meer goedmaken in datzelfde studiejaar. (Voor praktische opdrachten zoals de estafette is het aanbieden van herkansingen niet verplicht. De inhaalestafette is dus een extra toetsmoment.)

Wanneer loopt de inhaalestafette?

De inhaalestafette loopt ná de hertentamens (die in week 5 van het derde kwartaal vallen). Hou Brightspace in de gaten voor de aankondigingen.

Geldigheid cijfers

Ik heb niet alles van het vak gehaald. Moet ik nu volgend jaar alles over doen?

Nee: alle cijfers die in Osiris staan, blijven geldig.