Oefeningen:ADICO

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oefeningen bij het artikel ADICO

Herhalingsvragen

 1. Waar staan de letters in het acronym ADICO voor?
 2. Welke drie typen instituties worden onderscheiden? Wat zijn daarbij de onderscheidende kenmerken?
 3. Wat is het verschil tussen een plicht en een recht?

Meerkeuzevragen

 1. Van deze vier uitspraken is er maar één die een institutie beschrijft volgens het ADICO-model. Welke?
  De bel van een fiets moet op 50 meter hoorbaar zijn.
  Fietsers rijden door rood als er geen verkeer aankomt.
  Fietsers mogen niet met z'n drieën naast elkaar rijden.
  Fietsers die na zonsondergang geen licht voeren mogen worden aangehouden.
 2. De bij de vorige vraag bedoelde institutie is
  een gebruikelijke routine.
  een sociale norm.
  een formele regel.
  niet-geïnstitutionaliseerd gedrag.
 3. Welke van de volgende twee uitspraken zijn waar?
  (i) Een formele regel kan twee deontics bevatten.
  (ii) De handhaving van een sociale norm vereist formele regels.
  Alleen (i) is waar.
  Alleen (ii) is waar.
  Zowel (i) als (ii) is waar.
  Noch (i) noch (ii) is waar.
 4. Van deze vier uitspraken (afkomstig uit het modelcontract van een energieleverancier) is er één die niet consistent is met het ADICO-model. Welke?
  De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas behorende bij het Modelcontract kunnen door marktontwikkelingen worden beïnvloed.
  Exa Energie kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.
  Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Exa Energie de leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen.
  Klanten van Exa Energie betalen per maand een voorschotbedrag gebaseerd op hun verwachte verbruik op jaarbasis.
 5. Artikel 15h van het Wetboek van Strafrecht luidt:
  Indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld zich zodanig heeft gedragen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling zal worden herroepen, kan zijn aanhouding worden bevolen door het openbaar ministerie.
  Volgens het ADICO-model bevat dit artikel de componenten
  ADICO
  ADIC
  AIC 
  IC.       

Oefenopgaven

 1. Zoek een overzicht van verkeersborden (bijvoorbeeld op deze website) en formuleer voor een aantal verkeersborden de betekenis ervan in de vorm van een ADICO-model.
 2. Bekijk het Bestand:RvO-tentamens-2020.pdf en analyseer elk artikel m.b.v. het ADICO-model.
 3. Herformuleer de huisregels van de C1000 (in de foto hieronder wat moeizaam geformuleerd) in heldere ADICO-uitspraken.
  HuisregelsC1000.png
 4. Ga voor de volgende situaties na welke instituties in belangrijke mate jouw gedrag en dat van anderen zullen bepalen, en formuleer deze als precieze uitspraken volgens het ADICO-model:
 • Je hebt een pizza besteld en die wordt bezorgd.
 • Je bent net gaan zitten in een stoel bij de kapper.
 • Je komt laat aan bij de collegezaal en staat voor een dichte deur.