Risico

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het risico van een gebeurtenis is de kans dat deze optreedt vermenigvuldigd met het effect ervan:

R = K · E
risico = kans × effect

Hoe groter het risico, des te groter is de noodzaak de gebeurtenis te voorkomen.

Merk op:

  1. Deze conceptualisatie van risico veronderstelt dat de factoren kans en effect beide objectief te bepalen zijn.
  2. Hoe je deze factoren operationaliseert hangt af van het type gebeurtenis. Van geval tot geval zullen de factoren in verschillende eenheden worden uitgedrukt.
  3. Als je risico's met elkaar wilt vergelijken, moeten ze in dezelfde eenheid worden uitgedrukt, bijvoorbeeld allemaal in €/maand of allemaal in doden/jaar.

Voorbeelden

Gebeurtenis Kans Effect Eenheid van risico
Aanrijding aanrijding / verplaatsing materiële schade / aanrijding € / verplaatsing
aanrijding / reizigerskm doden / aanrijding doden / reizigerskm
Vliegtuigcrash crash / vlucht doden / crash doden / vlucht
crash / reizigerskm doden / crash doden / reizigerskm
Dijkdoorbraak dijkdoorbraak / jaar doden / dijkdoorbraak doden / jaar
dijkdoorbraak / jaar materiële schade / dijkdoorbraak € / jaar
Crash van GSM/UMTS netwerk crash / jaar schadevergoeding en gederfde omzet / crash € / jaar
Crash van PC of laptop crash / maand tijdverlies uur / crash
Bekeuring aanhouding / overtreding boetebedrag / aanhouding € / overtreding
Overproductie onverkocht product / geproduceerd product kostprijs product
Slechte lening niet-terugbetaalde lening / uitstaande lening geleend bedrag

Merk op:

  1. De eerste drie voorbeelden laten zien dat je ook voor eenzelfde type gebeurtenis het risico verschillend kan definiëren.
  2. Risico's met dezelfde eenheid zijn direct vergelijkbaar.
  3. Hoewel er steeds sprake is van een kans zijn bovenstaande geoperationaliseerde risicomodellen deterministische modellen.

Zie ook