Netto contante waarde: verschil tussen versies

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De '''netto contante waarde''' (afgekort tot NCW, of in het Engels: ''Net Present Value'' afgekort tot NPV) is een financieel model van een investeringsproject dat...')
 
 
Regel 51: Regel 51:
 
==Zie ook==
 
==Zie ook==
 
* [[Interne opbrengstvoet]]
 
* [[Interne opbrengstvoet]]
 +
* [[Modelschema]]
 
* [[Oefeningen:Netto contante waarde]]
 
* [[Oefeningen:Netto contante waarde]]
 
* Het Engelstalige Wikipedia-artikel over de [http://en.wikipedia.org/wiki/Time_value_of_money tijdswaarde van geld]
 
* Het Engelstalige Wikipedia-artikel over de [http://en.wikipedia.org/wiki/Time_value_of_money tijdswaarde van geld]

Huidige versie van 25 nov 2021 om 21:42

De netto contante waarde (afgekort tot NCW, of in het Engels: Net Present Value afgekort tot NPV) is een financieel model van een investeringsproject dat antwoord geeft op de vraag of het financieel gezien verstandig is om dit project uit te voeren.

De netto contante waarde van een project wordt berekend op basis van de looptijd van het project, de verwachte kasstromen (Engels: cash flows) tijdens de projectuitvoering zullen optreden, en de discontovoet (Engels: discount rate). In formulevorm:

NettoContanteWaarde.png

waarin

N de looptijd van het project (bijvoorbeeld in perioden van maanden of jaren)
CFt  de cash flow in periode t, d.w.z. het verschil tussen projectgerelateerde inkomsten en uitgaven
r de discontovoet, ook wel de rendementseis genoemd; deze parameter geeft de "tijdswaarde van geld" aan als een percentage per periode

De NCW van een project geeft aan of het verstandig is om dat project uit te voeren:

Als ... Wil dat zeggen dat ... En dus ...
NCW > 0 de investering waarde toevoegt kan het project kan worden uitgevoerd
NCW < 0 de investering waarde onttrekt moet het projectvoorstel worden verworpen
NCW = 0 de investering waarde toevoegt noch ontrekt moet gekeken worden naar andere criteria, bijvoorbeeld strategische overwegingen

Omdat het een uitspraak doet over een te maken keuze (wel of niet investeren) is de NCW een beslismodel.

Voorbeeld

Als voorbeeld nemen we een mogelijke investering in een windturbine. De aanschafkosten daarvan worden geschat op 2,5 miljoen euro. Voor onderhoud wordt gerekend met een percentage van de aanschafkosten: aanvankelijk 1,5% per jaar plus 0,2% voor elk volgend jaar vanwege slijtage. Men verwacht dat de turbine jaarlijks 6000 MW aan elektriciteit zal generen. De elektriciteitsprijs ligt nu rond de 7 eurocent per kWh en wordt (gemiddeld) constant verondersteld. Verder wordt aangenomen dat de windturbine 12 jaar in bedrijf zal zijn.

Als met een discontovoet van 6% wordt gerekend ziet de NCW-berekening er zo uit:

NCWberekeningWindturbine.png

Aangezien de NCW ruim boven de 0 ligt lijkt het een goed idee om in dit project te investeren. De interne opbrengstvoet voor dit project is 9,3 dus blijft de NCW positief tot een discontovoet van 9,3%. Echter, omdat er voor de NCW-berekening nogal wat aannames zijn gedaan is het verstandig om d.m.v. gevoeligheidsanalyse na te gaan of de NCW ook positief blijft als met andere getallen wordt gerekend.

Van dit voorbeeld is een uitwerking in Excel beschikbaar.

Aandachtspunten bij gebruik van de NCW

  • De cash flows in de berekening moeten échte cash flows zijn in de zin dat het aan projectactiviteiten gerelateerde inkomsten of uitgaven zijn. Rente-inkomsten uit geld dat "op de bank staat" tellen dus niet mee.
  • De discontovoet is een percentage per periode. Als je de cash flows per kwartaal berekent en uitgaat van een discontovoet van 8% per jaar, dan is r = 2% per kwartaal.
  • Als de cash flows relatief laat negatief zijn (bijvoorbeeld doordat aan het eind van een project kosten worden gemaakt voor de ontmanteling van een installatie) dan is een hoge discontovoet niet voorzichtig maar juist te optimistisch.
  • De NCW geeft geen beeld van de omvang van een project, en evenmin van de relatieve winst (of het verlies) dat op een project gemaakt wordt. Het is daarom verstandig om naast de NCW ook andere financiële indicatoren te geven, zoals de omvang van de initiële investeringen (de totale cash out gerekend vanaf t = 0 tot aan de periode waarin voor het eerst CFt ≥ 0) en de interne opbrengstvoet van het project.

Zie ook